ارسال خرید

ارسال خرید:

به خاطر تعهد در کیفیت، ارسال محصولات یک روز بعد از انجام سفارش صورت می گیرد و در روز جمعه تحویل سفارش انجام نمی شود.

هزینه ارسال:

هزینه ارسال ۵۰۰۰ تومان برای خرید تا سقف ۲۵ هزار تومان

هزینه ارسال ۲۵۰۰ تومان برای خرید تا سقف ۵۰ هزار تومان

ارسال رایگان برای خرید بالای ۵۰ هزار تومان

طراحی سایت